Cívis GIStory logo

TudásTér

Felhasznált források, publikációk, kiadványok

 Balogh István: A cívisek világa (Debrecen néprajza). Budapest, 1973.

 Béres András: A hortobágyi csárda és jeles vendégei. In. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVI. Debrecen, 1989

 Gellér Ferenc: Csárdák Hajdú-Biharban és Hortobágyon. In. Déri Múzeum Évkönyve 1987.

 Gellér Ferenc: Védett csárdaépületek Hajdú-Bihar megyében. In: Hajdú-Bihari Napló 1986. nov. 27.

 Gencsi Zoltán: Csárdakönyv. Balmazújváros, é.n. (2019)

 Kaján Ábel (Pákh Albert): Utazás Debrecenben. = Életképek 1845. 3. évf. 2., 3., 5. sz.

 Katona Csaba: Adatok a 16–19. századi debreceni sörgyártás történetéhez. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXXVII. Debrecen, 2021.

 Kovács Ilona: Cívis vendéglátás 1849-ben. In. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXXVIII. Debrecen, 2022.

 Krankovics Ilona: A volt fürdőház, a nagyerdei vigadó építésének története. In: Déri Múzeum Évkönyve, 2004.

 Papp József: A debreceni igazságügyi paloták telektörténete. In. Jogszolgáltatás Debrecenben II. Debrecen, 2022.

 Papp József: A debreceni fürdők kétszáz éves történetéhez. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXXVII. Debrecen, 2021.

 Papp József: Debrecen építészete a századforduló évtizedeiben. In Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXXIII. Debrecen, 2014.

 Papp József: Debrecen város birtokkatasztere 1924–1950. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 23. Debrecen, 1997.

 Papp József: A város csárdáiról. = Hajdú-Bihari Napló 2017. 09. 07. 4.

 Papp József: Törvénykezési helyszínek Debrecenben a 20. századig. In. Jogszolgáltatás Debrecenben. Debrecen, 2015.

 Sápi Lajos: Debrecen település- és építéstörténete. Debrecen, 1972.

 Sz. Kürti Katalin: Régi debreceni családi képek. Debrecen, 1987.

 Szabó István: Az alföldi csárdák pusztulása a szabadságharc után. In. Debreceni Képes Kalendárium 1930.

 Szendiné Orvos Erzsébet: „Itt a világ közepe!” – Csárdák és vendégfogadók Debrecen környékén a 18–19. században. In.: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXXVII. Debrecen, 2021.

 Szűcs Ernő: Debrecen 1900–1910 közötti vendéglátóiparáról. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXI. Debrecen, 1994.

 Szűcs Ernő: Debrecen kisebb vendéglátó vállalatai az 1900–1910. közötti években. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII. Debrecen, 1995.

 Zoltai Lajos: A polgári szabad bormérés Debrecenben. In. Debreceni Képes Kalendárium 1937.

 Zoltai Lajos: Helyrajztörténet (kézirat) Déri Múzeum kézirattára, é. n.

 Zoltai Lajos: Mikor keletkeztek Debrecen határában a pusztai csárdák. In. Debreceni Szemle, 1934.

 Debreceni Képes Kalendárium I–XX.

Levéltári kéziratos térképek, rajzok

 HU-MNL-HBML-XV.1.b.-DvT.500. /A Külsővásártéren felállított sátrak és áruhelyek térképe. / (1823. január 13.)

 HU-MNL-HBML-XV.1.b.-DvT.579. A külső vásár fekvésének és a rajta lévő 153 kő, 370 fa sátoroknak rajzolatja Debrecenben. (kb. 1830.)

 HU-MNL-HBML-XV.1.b.-DvT.1247. Külvásári sátorok déli részének rendezési térképe. (1861. május 13.)

 HU-MNL-HBML-XV.1.b.-DvT.1526. A baromvásártér, lóvásártér, méntelep, lóversenytér, a katonai gyakorlótér és a honvéd sátortábor. (1905.)

 HU-MNL-HBML-XV.1.b.-DvT.81. Az országos külső vásárban lévő sátorok új elrendeltetésének rajzolata. (1799., másolat:1824.)

 HU-MNL-HBML-XV.1.b.-DvT.356. /A külső vásár sátorhelyeinek bővítésével kapcsolatban készített térkép. / (1817. augusztus 7.)

 HU-MNL-HBML-XV.1.b.-DvT.489. /A Külsővásár tér egyes sátorhelyeinek térképe. / (1823. augusztus 12.)

 HU-MNL-HBML-XV.12.-R.65/a-b. Külsővásártér (1816.)

 HU-MNL-HBML-XV.1.b.-DvT.588. /A nagyerdei fürdő mellett építendő borpince tervrajza. / (1830.)

 HU-MNL-HBML-XV.12.-R.946/1-2. Péterfia utca (csordásház serpince, jégverem, átalakítások) (1876.)

 HU-MNL-HBML-XV.12.-R.8. Külső vásártér (?) városi fogadó (1823.)

 HU-MNL-HBML-XV.12.-R.56. Németh utca, vendégfogadó (1820.)

 HU-MNL-HBML-XV.12.-R.239. Gilányi vendégfogadó új épület (1836.)

 HU-MNL-HBML-XV.12.-R.875. Csapó utca, Új piacon új vendégfogadó (1823.)

 HU-MNL-HBML-XV.12.-R.1017. városi három vendégfogadó pincéi (1792.)